XGOX (Array ( [0] => GO%21+Coin [1] => xGOx ) )
IMG: [+]


type: POW-POS

block_count: 663583
block_interval: 1264
moneysupply: 
paytxfee:  [+]

relayfee:  [+]

price: 0.00000001

ANN: [ANN] exchange: [+] explorer: [+] [+] deamons: 0