SKC (Skeincoin)
IMG: [+]


type: POW-POS

block_count: 2051330
block_interval: 20197
moneysupply: 
paytxfee:  [+]

relayfee:  [+]

price: 0.00000557

ANN: [ANN] exchange: [+] explorer: [+] [+] deamons: 0