Array ( [0] => 5T34W2ERFSVDX [1] => AEG ) (Aegeus)
IMG: [+]


type: POW-POS
genesis_time: 1970.01.01 00:00
block_count: 884489
block_interval: 198
moneysupply: 
paytxfee:  [+]

relayfee:  [+]

price: 0.00000010

ANN: [ANN] exchange: [+] explorer: [+] deamons: 0